Българските върхове по картата на света - Сандю Бешев, Дойчин Боянов

16,00 лв.
 • Марка: Vakon

Българските върхове по картата на света - Сандю Бешев, Дойчин Боянов

 

Далеч, сред безбрежните висини на Памир в Централна Азия гордо се издигат върховете България и Шипка. През 1968 г. за първи път в историята на българския алпинизъм два безименни върха отвъд пределите на родината ни са назовани с български имена. Така стъпка по стъпка, по тесни и назъбени снежни ръбове алпинистите ни си проправят път към все по-неопитомени хоризонти и започват неуморно да пренаписват световната карта.

Докосвалите се до върхове на няколко континента доц. Сандю Бешев и Дойчин Боянов създават първата хроника на българските премиерни изкачвания в планините по света. Авторите представят експедиции, в които са били преки участници, премиери, осъществени от техни български колеги, както и върхове, изкачени от чуждестранни алпинисти, но получили български имена. От връх Пловдив в Памиро-Алай, през връх България в Перу, до планинската верига Тангра на о. Ливингстън в Антарктида. Поместените в тази книга разкази ще ви пренесат на непристъпни географски ширини, ще ви срещнат с непознати култури и ще ви качат на някога недокоснатите, сега български върхове.

Една безценна хроника на планинарското движение у нас, с която древният откривателски повик в жилите ви ще се събуди по-силен от всякога.

 

 

 

Автори

 

 

 

Доц. Сандю Бешев е роден на 18.03.1934 г. в с. Баховица, Ловешко. Завършил е ВИФ „Георги Димитров“ (дн. НСА) със специалност „Туризъм и алпинизъм“. Заслужил майстор на спорта от 1964 г. През август 1967 г. участва в първата българска експедиция, изкачила седемхилядник. От 1976 г. е доктор на физкултурните науки, а през 1979 г. става доцент. Дългогодишен преподавател в катедра „Физическо възпитание и спорт“ към Аграрния университет в Пловдив. Автор е на 18 книги, десетки научни трудове и стотици статии. Изкачил е над 500 върха в Европа, Азия и Южна Америка; сред тях са и 15 премиерни изкачвания. Днес доц. Бешев продължава активно да се занимава с туризъм и преподавателска дейност.

 

 

Дойчин Боянов е роден на 01.06.1976 г. в София. Завършил е Националната спортна академия със специалност „Туризъм – Алпинизъм“. От 2011 г. е преподавател в катедра „Туризъм, алпинизъм и ориентиране“ в НСА, където защитава докторска дисертация. Успехите му като алпинист включват изкачването на осемхилядниците Еверест, Нанга Парбат и Хидън Пик без употребата на кислород, както и редица стенни изкачвания по отвесите на Ел Капитан и Рострум в Калифорния, САЩ, Пиц Бадиле, Мармолада, Сасолунго и Села в Алпите, вр. Алпамайо в Перу, вр. Денали в Аляска и др. Автор на множество премиерни маршрути за катерене в българските планини. Участник е в премиерните изкачвания на петхилядниците Левски и Сивата кула в Каракорум, Пакистан, както и на Големия иглен връх и вр. София на о. Ливингстън, Антарктида. Участник в две антарктически експедиции, а от 2015 г. е член на Българския антарктически институт.

 

 

 

ПРЕДГОВОР ОТ КИРИЛ ДОСКОВ

Една от характеристиките на алпинизма е ходенето по неотъпкани пътища. За радост на някои и за съжаление на други днес почти всички кътчета на Земята, дори най-отдалечените, са вече посетени и обходени. Най-високите върхове на планетата и най-трудните стени към тях са вече изкачени многократно и по всевъзможни маршрути. На самия „покрив на света“ се стига до парадоксални и трагикомични ситуации вследствие на „задръстванията“ от голямото струпване на хора. Разбира се, историята на алпинизма и планинарството познава и помни други периоди, когато хората са откривали и изкачвали планините по света, недокоснати дотогава от човешки крак. С удоволствие четем разказите на (и за) първооткривателите (умишлено не използвам неуместния и претенциозен термин „първопокорители“) и пионери на алпинизма, било то в Алпите, Хималаите или други планини, за техните емоции и страхове. Неслучайно в езиците на алпийските страни терминът за първо изкачване на маршрут се превежда като „Откриване  на нов път“. Да вървиш там, където никой преди теб не е стъпвал, да държиш хватка, която никой преди теб не е държал, без да знаеш дали след нея има възможен за теб път – това са върховни усещания за всеки неспокоен дух – алпинист, пътешественик или приключенец. За тяхно щастие, макар и все по-рядко и трудно, подобни емоции са възможни и днес.
В сравнение със страните от Западна Европа, от чиито среди са излезли главните щастливци, стояли пред безкрайни недокоснати върхове, българското планинарско движение е създадено късно и винаги е имало сравнително малък брой активисти. По обясними, в началото исторически, а след това политико-икономически причини българи не могат да участват в големите епопеи по „завладяване“ на Алпите през XIX век и по-късно на високите върхове в Хималаите между двете световни войни и през 50-те години на XX век.
Прохождащият Български алпийски клуб е имал достатъчно „работа“ в нашите планини през 30-те години на ХХ век. От 50-те до 80-те години български алпинисти действаха главно в достъпните им планински райони на бившия Съветски съюз и Монголия – т.е. в масивите на Кавказ, Памир и Алтай, които предлагаха и все още предлагат бели петна и девствени върхове. Много от тези експедиции бяха подготвени и организирани в стила на режима и на времето, които много от нас добре познават и помнят. В този аспект, за съжаление, те губят донякъде смисъла и емоциите на първооткривателството. Това обаче в никакъв случай не омаловажава заслугата и усилията на тези българи и още по-малко може да им отнеме получените чувства и спомени. На тази база в по-ново време и условия изключително добре физически и технически подготвени наши сънародници, владеещи и използващи модерни средства за информация и ориентиране, достигат до най-затънтени и труднодостъпни кътчета на планетата. Затова днес с гордост можем да говорим за български върхове в далечната долина Хане в Каракорум или за българската планинска верига на остров Ливингстън в Антарктида.
Това е темата на настоящата книга, която чрез откровените разкази и спомени на двама от основните участници в тези събития ще ви разходи по всички континенти, ще ви срещне с различни и далечни хора и ще ви изведе стъпка по стъпка към доскоро девствените, а сега български върхове. Като заключение бих си позволил да цитирам многообичания от всеки неспокоен дух поет:
„По-привличащи от планините могат да бъдат само планини, на които никой не е стъпвал.“


ПРЕДГОВОР ОТ АВТОРИТЕ

На 19 ноември 1929 г. 18 младежи, повече от които студенти, учредяват Българския планински клуб (БПК), който години по-късно преименуват в Български алпийски клуб (БАК). В чл. 2 от устава те са записали, че целите на клуба са опознаване, изследване и завладяване на планините както у нас, така и в чужбина.
Само няколко години по-късно младежите изпълняват голяма част от записаното в устава. Основните си усилия влагат най-вече в завладяването на върховете, ръбовете и билата на Мальовишкия дял на Рила, който е с най-подчертан алпийски характер. В следващите години последователите им продължават тяхното дело и към настоящия момент всички наши върхове са изкачени, преминати са и най-логичните алпийски маршрути по отвесните им стени.
Значителни успехи нашите алпинисти постигнаха и по планините на света. Изкачени са 13 от 14-те осемхилядника на планетата. По същото време българските алпинисти изкачиха и всичките седем континентални първенци, а на двама от тях им остава само по един връх, за да станат еднолични носители на престижната „Колекция на богаташите“. Много успешни са и изкачванията ни по върховете на всички континенти.
В края на 60-те години на миналия век нашите алпинисти отвориха нова страница в историята на родния алпинизъм. За първи път те направиха премиерни изкачвания на девствени върхове и съгласно едно неписано правило станаха техни кръстници. През месец август 1968 г. армейските алпинисти изкачиха два върха в района на река Бартанг в Памир и пожелаха новоизкачените върхове да бъдат назовани с български имена – Шипка и България.
Техният пример бе продължен през 1970 г. от алпинистите на ВИФ „Г. Димитров“ и ОС на БТС – Пловдив, в Памиро-Алай. Осем години по-късно пловдивчани продължиха изкачванията на премиерни върхове и в Монголски Алтай. Съветски и български алпинисти откриха един красив и неизследван район в Кавказ – Архиз, където осъществиха първи изкачвания и дадоха български имена на повече от 15 върха. Варненци пък прелетяха океана, за да осъществят подобни изкачвания и в Кордилера Негра – Перу.
В последните няколко години ярко присъствие със значителни изкачвания нашите алпинисти отбелязаха далеч на изток в Каракорум и далеч на юг в Антарктида. Тъй като по наши сведения броят на върховете, изкачени премиерно от българи, вече надхвърля внушителното число 40, ние се заехме да ги открием, систематизираме и опишем в настоящата книга.
Описаните от нас изкачвания можем да отнесем към три раздела. В първия са тези, в които авторите са преки участници. Към втория раздел спадат изкачванията, осъществени от други български алпинисти. В третия раздел са върховете, изкачени само от чужди алпинисти, но наречени с български имена. Такива са предимно върховете на район Архиз в Кавказ. За по-голяма прегледност материалите в книгата сме подредили по хронологичния ред на осъществените изкачвания.
При написването на книгата и най-вече при изкачването на посочените върхове авторите не са били сами, поради което изказват своята благодарност на своите партньори в катеренето. Същата благодарност изказваме и на алпинистите, направили премиерните изкачвания, в които авторите нямат пряко участие, за предоставения снимков и текстов материал. Специална благодарност отправяме и към издателство „ВАКОН“, заело се с издаването на тази книга.
Като първо издание книгата навярно ще има пропуски, за които авторите молят да бъдат уведомени, за да бъдат включени в едно евентуално второ издание.
 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор от Кирил Досков .......................................
Предговор от авторите ...............................................
 
ПЪРВИТЕ – Сандю Бешев

Памир
Армейските алпинисти поставят началото ..............
Високопланинският възел Матча ..............................
Дългият път към голямата планина .........................
В сърцето на Памиро-Алай .......................................
Трудни дни .................................................................
Първото знаме на кота 5111 м .................................
Още един връх с българско име ..............................
На връх Пловдив .......................................................
На гости на кмета на град Исфара ..........................

Монголия
По върховете на Монголия ......................................
Първа национална експедиция в Монголия ...........
Втора национална експедиция в Монголия ...........
Монголия – далечна и близка .................................

Кавказ
Архиз .........................................................................
Следи от историята .................................................
Алпинистите идват в Архиз ....................................
Да помнят върховете ..............................................
На път ......................................................................
Нови български имена на върхове .......................
На връх Пещера по нов маршрут .........................
Връх Панагюрище ..................................................
Пръст от България на 3226 м ...............................
Там горе остана още един непокорен връх .........
Връх България в Кавказ .........................................
Връх Пазарджик ......................................................
Връх Велинград ......................................................
Премиера в Софийския хребет .............................
Нова година - нов връх! .........................................
На връх Батак .........................................................

Перу
Връх България и в Перу .......................................
Радостна вест от Андите .....................................
 
КЪМ НОВИ ХОРИЗОНТИ – Дойчин Боянов

Планините не се интересуват от нас, ние се интересуваме от тях ...

Пакистан
Каракорум, Северен Кашмир – Пакистан ............
Долината Хане, веригата Машербрум, Каракорум
Проучвателна експедиция 2011 г .............................
Втора българска експедиция “Хане 2012“ ..............
Сивата кула ...................................................................

Антарктика
Остров Ливингстън ....................................................
Планината Тангра ........................................................
XXIII Антрактическа експедиция ...........................
 
Справка за българските премиерни изкачвания в планините по света ....
 Върхове ..............................................................
 Катерачни маршрути ......................................
 
Библиография ..............................................................

 

Автор: Сандю Бешев, Дойчин Боянов
Код на продукта:121
Снимка корица: © Дойчин Боянов
Цветни страници: 24
ISBN: 978-619-7300-11-6
Издадена на: 
Размери: 140x210
Брой страници: 272
Корица: Мека
Националност: Българска
Дизайн корица: © Добродана Попова
Главен редактор: Цветелина Лакова
Коректор: Мариана Пиронкова
 
Избери Varrio Sport
Доставка / Връщане
Отзиви за нас
Избери Varrio Sport

Гарантирано качество

Винаги тест и преглед

Безплатна замяна / връщане до 30 дни

Мигновено връщане на парите

Бърза доставка, безплатна над 100лв.

Купи от експерти

Абсолютна сигурност

Доживотна консултация

На изплащане с TBI Bank

Отложено плащане с NewPay  0882 000 112        

 Email

Доставка / Връщане

Поръчка:

  • По всяко време – работим 24/7 
  • Само продукти с гарантирано качество
  • Гаранция на всички продукти
  • Винаги с Тест и Преглед /според продукта/
  • Безплатна замяна/връщане - 30 дни
  • Доживотна консултация

 

Доставка:

  • Над 100лв. - Безплатна доставка със Спиди
  • Под 100лв.
   • 4 лв. до офис на Спиди
   • 5 лв. до офис на Еконт
   • 5 лв. до адрес със Спиди

 

  • Експресно - 1-2 дни според локацията и продукта
  • Доставяме до офис на Спиди или Еконт и до адрес
  • Винаги с Тест и Преглед /според продукта/
  • Безплатна замяна/връщане - 30 дни

 

Плащане:

  • Наложен платеж при получаване
  • Revolut
  • С карта /дебитна и кредитна/ Visa, Visa Electron, Revolut, MasterCard, Maestro
  • Paypal или EPay
  • С карта през Stripe
  • Банков превод
  • На изплащане чрез TBIPAY 
  • Отложено плащане чрез NewPay и TBIPAY
  • Чрез системата Settle  
  • 100% Сигурни плащания

   Visa Mastercard Secure Payments 

 

 

 

 

Плащанията с банкова карта се гарантират посредством системите за сигурност “Verified by Visa” на Visa Europe и “MasterCard Secure Code” на MasterCard Worldwide, Revolut virtual, Stripe и Settle, които осигуряват максимална сигурност и коректност.

 

 

При допълнителни въпроси - свържете се с нас още сега:

 

   0882 000 112        

  Email

Отзиви за нас

 

Вземи сега, плати по-късно с New Pay
Как работи NewPay?

Когато плащате с NewPay, всъщност NewPay плаща поръчката Ви вместо Вас. Вие я получавате и разполагате с три начина да я платите към тях:

 • Отложено до 30 дни от момента на изпращане на поръчката без оскъпяване. За покупки на стойност до 400 лв.
 • Плащане на 4 вноски. Заплащате 20% от стойността на поръчката си на момента с карта. Останалата сума се разделя на 3 равни месечни вноски без оскъпяване. За покупки на стойност до 1000 лв.
 • Плащане на 6 вноски. Стойността на поръчката се разпределя в 6 равни месечни вноски с оскъпяване. За покупки на стойност до 2000 лв..
Изберете NewPay като начин на плащане при завършване на поръчката си и следвайте стъпките.