Българските върхове по картата на света - Сандю Бешев, Дойчин Боянов

16,00 лв.
 • Марка: Vakon

Българските върхове по картата на света - Сандю Бешев, Дойчин Боянов

 

Далеч, сред безбрежните висини на Памир в Централна Азия гордо се издигат върховете България и Шипка. През 1968 г. за първи път в историята на българския алпинизъм два безименни върха отвъд пределите на родината ни са назовани с български имена. Така стъпка по стъпка, по тесни и назъбени снежни ръбове алпинистите ни си проправят път към все по-неопитомени хоризонти и започват неуморно да пренаписват световната карта.

Докосвалите се до върхове на няколко континента доц. Сандю Бешев и Дойчин Боянов създават първата хроника на българските премиерни изкачвания в планините по света. Авторите представят експедиции, в които са били преки участници, премиери, осъществени от техни български колеги, както и върхове, изкачени от чуждестранни алпинисти, но получили български имена. От връх Пловдив в Памиро-Алай, през връх България в Перу, до планинската верига Тангра на о. Ливингстън в Антарктида. Поместените в тази книга разкази ще ви пренесат на непристъпни географски ширини, ще ви срещнат с непознати култури и ще ви качат на някога недокоснатите, сега български върхове.

Една безценна хроника на планинарското движение у нас, с която древният откривателски повик в жилите ви ще се събуди по-силен от всякога.

 

 

 

Автори

 

 

 

Доц. Сандю Бешев е роден на 18.03.1934 г. в с. Баховица, Ловешко. Завършил е ВИФ „Георги Димитров“ (дн. НСА) със специалност „Туризъм и алпинизъм“. Заслужил майстор на спорта от 1964 г. През август 1967 г. участва в първата българска експедиция, изкачила седемхилядник. От 1976 г. е доктор на физкултурните науки, а през 1979 г. става доцент. Дългогодишен преподавател в катедра „Физическо възпитание и спорт“ към Аграрния университет в Пловдив. Автор е на 18 книги, десетки научни трудове и стотици статии. Изкачил е над 500 върха в Европа, Азия и Южна Америка; сред тях са и 15 премиерни изкачвания. Днес доц. Бешев продължава активно да се занимава с туризъм и преподавателска дейност.

 

 

Дойчин Боянов е роден на 01.06.1976 г. в София. Завършил е Националната спортна академия със специалност „Туризъм – Алпинизъм“. От 2011 г. е преподавател в катедра „Туризъм, алпинизъм и ориентиране“ в НСА, където защитава докторска дисертация. Успехите му като алпинист включват изкачването на осемхилядниците Еверест, Нанга Парбат и Хидън Пик без употребата на кислород, както и редица стенни изкачвания по отвесите на Ел Капитан и Рострум в Калифорния, САЩ, Пиц Бадиле, Мармолада, Сасолунго и Села в Алпите, вр. Алпамайо в Перу, вр. Денали в Аляска и др. Автор на множество премиерни маршрути за катерене в българските планини. Участник е в премиерните изкачвания на петхилядниците Левски и Сивата кула в Каракорум, Пакистан, както и на Големия иглен връх и вр. София на о. Ливингстън, Антарктида. Участник в две антарктически експедиции, а от 2015 г. е член на Българския антарктически институт.

 

 

 

ПРЕДГОВОР ОТ КИРИЛ ДОСКОВ

Една от характеристиките на алпинизма е ходенето по неотъпкани пътища. За радост на някои и за съжаление на други днес почти всички кътчета на Земята, дори най-отдалечените, са вече посетени и обходени. Най-високите върхове на планетата и най-трудните стени към тях са вече изкачени многократно и по всевъзможни маршрути. На самия „покрив на света“ се стига до парадоксални и трагикомични ситуации вследствие на „задръстванията“ от голямото струпване на хора. Разбира се, историята на алпинизма и планинарството познава и помни други периоди, когато хората са откривали и изкачвали планините по света, недокоснати дотогава от човешки крак. С удоволствие четем разказите на (и за) първооткривателите (умишлено не използвам неуместния и претенциозен термин „първопокорители“) и пионери на алпинизма, било то в Алпите, Хималаите или други планини, за техните емоции и страхове. Неслучайно в езиците на алпийските страни терминът за първо изкачване на маршрут се превежда като „Откриване  на нов път“. Да вървиш там, където никой преди теб не е стъпвал, да държиш хватка, която никой преди теб не е държал, без да знаеш дали след нея има възможен за теб път – това са върховни усещания за всеки неспокоен дух – алпинист, пътешественик или приключенец. За тяхно щастие, макар и все по-рядко и трудно, подобни емоции са възможни и днес.
В сравнение със страните от Западна Европа, от чиито среди са излезли главните щастливци, стояли пред безкрайни недокоснати върхове, българското планинарско движение е създадено късно и винаги е имало сравнително малък брой активисти. По обясними, в началото исторически, а след това политико-икономически причини българи не могат да участват в големите епопеи по „завладяване“ на Алпите през XIX век и по-късно на високите върхове в Хималаите между двете световни войни и през 50-те години на XX век.
Прохождащият Български алпийски клуб е имал достатъчно „работа“ в нашите планини през 30-те години на ХХ век. От 50-те до 80-те години български алпинисти действаха главно в достъпните им планински райони на бившия Съветски съюз и Монголия – т.е. в масивите на Кавказ, Памир и Алтай, които предлагаха и все още предлагат бели петна и девствени върхове. Много от тези експедиции бяха подготвени и организирани в стила на режима и на времето, които много от нас добре познават и помнят. В този аспект, за съжаление, те губят донякъде смисъла и емоциите на първооткривателството. Това обаче в никакъв случай не омаловажава заслугата и усилията на тези българи и още по-малко може да им отнеме получените чувства и спомени. На тази база в по-ново време и условия изключително добре физически и технически подготвени наши сънародници, владеещи и използващи модерни средства за информация и ориентиране, достигат до най-затънтени и труднодостъпни кътчета на планетата. Затова днес с гордост можем да говорим за български върхове в далечната долина Хане в Каракорум или за българската планинска верига на остров Ливингстън в Антарктида.
Това е темата на настоящата книга, която чрез откровените разкази и спомени на двама от основните участници в тези събития ще ви разходи по всички континенти, ще ви срещне с различни и далечни хора и ще ви изведе стъпка по стъпка към доскоро девствените, а сега български върхове. Като заключение бих си позволил да цитирам многообичания от всеки неспокоен дух поет:
„По-привличащи от планините могат да бъдат само планини, на които никой не е стъпвал.“


ПРЕДГОВОР ОТ АВТОРИТЕ

На 19 ноември 1929 г. 18 младежи, повече от които студенти, учредяват Българския планински клуб (БПК), който години по-късно преименуват в Български алпийски клуб (БАК). В чл. 2 от устава те са записали, че целите на клуба са опознаване, изследване и завладяване на планините както у нас, така и в чужбина.
Само няколко години по-късно младежите изпълняват голяма част от записаното в устава. Основните си усилия влагат най-вече в завладяването на върховете, ръбовете и билата на Мальовишкия дял на Рила, който е с най-подчертан алпийски характер. В следващите години последователите им продължават тяхното дело и към настоящия момент всички наши върхове са изкачени, преминати са и най-логичните алпийски маршрути по отвесните им стени.
Значителни успехи нашите алпинисти постигнаха и по планините на света. Изкачени са 13 от 14-те осемхилядника на планетата. По същото време българските алпинисти изкачиха и всичките седем континентални първенци, а на двама от тях им остава само по един връх, за да станат еднолични носители на престижната „Колекция на богаташите“. Много успешни са и изкачванията ни по върховете на всички континенти.
В края на 60-те години на миналия век нашите алпинисти отвориха нова страница в историята на родния алпинизъм. За първи път те направиха премиерни изкачвания на девствени върхове и съгласно едно неписано правило станаха техни кръстници. През месец август 1968 г. армейските алпинисти изкачиха два върха в района на река Бартанг в Памир и пожелаха новоизкачените върхове да бъдат назовани с български имена – Шипка и България.
Техният пример бе продължен през 1970 г. от алпинистите на ВИФ „Г. Димитров“ и ОС на БТС – Пловдив, в Памиро-Алай. Осем години по-късно пловдивчани продължиха изкачванията на премиерни върхове и в Монголски Алтай. Съветски и български алпинисти откриха един красив и неизследван район в Кавказ – Архиз, където осъществиха първи изкачвания и дадоха български имена на повече от 15 върха. Варненци пък прелетяха океана, за да осъществят подобни изкачвания и в Кордилера Негра – Перу.
В последните няколко години ярко присъствие със значителни изкачвания нашите алпинисти отбелязаха далеч на изток в Каракорум и далеч на юг в Антарктида. Тъй като по наши сведения броят на върховете, изкачени премиерно от българи, вече надхвърля внушителното число 40, ние се заехме да ги открием, систематизираме и опишем в настоящата книга.
Описаните от нас изкачвания можем да отнесем към три раздела. В първия са тези, в които авторите са преки участници. Към втория раздел спадат изкачванията, осъществени от други български алпинисти. В третия раздел са върховете, изкачени само от чужди алпинисти, но наречени с български имена. Такива са предимно върховете на район Архиз в Кавказ. За по-голяма прегледност материалите в книгата сме подредили по хронологичния ред на осъществените изкачвания.
При написването на книгата и най-вече при изкачването на посочените върхове авторите не са били сами, поради което изказват своята благодарност на своите партньори в катеренето. Същата благодарност изказваме и на алпинистите, направили премиерните изкачвания, в които авторите нямат пряко участие, за предоставения снимков и текстов материал. Специална благодарност отправяме и към издателство „ВАКОН“, заело се с издаването на тази книга.
Като първо издание книгата навярно ще има пропуски, за които авторите молят да бъдат уведомени, за да бъдат включени в едно евентуално второ издание.
 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор от Кирил Досков .......................................
Предговор от авторите ...............................................
 
ПЪРВИТЕ – Сандю Бешев

Памир
Армейските алпинисти поставят началото ..............
Високопланинският възел Матча ..............................
Дългият път към голямата планина .........................
В сърцето на Памиро-Алай .......................................
Трудни дни .................................................................
Първото знаме на кота 5111 м .................................
Още един връх с българско име ..............................
На връх Пловдив .......................................................
На гости на кмета на град Исфара ..........................

Монголия
По върховете на Монголия ......................................
Първа национална експедиция в Монголия ...........
Втора национална експедиция в Монголия ...........
Монголия – далечна и близка .................................

Кавказ
Архиз .........................................................................
Следи от историята .................................................
Алпинистите идват в Архиз ....................................
Да помнят върховете ..............................................
На път ......................................................................
Нови български имена на върхове .......................
На връх Пещера по нов маршрут .........................
Връх Панагюрище ..................................................
Пръст от България на 3226 м ...............................
Там горе остана още един непокорен връх .........
Връх България в Кавказ .........................................
Връх Пазарджик ......................................................
Връх Велинград ......................................................
Премиера в Софийския хребет .............................
Нова година - нов връх! .........................................
На връх Батак .........................................................

Перу
Връх България и в Перу .......................................
Радостна вест от Андите .....................................
 
КЪМ НОВИ ХОРИЗОНТИ – Дойчин Боянов

Планините не се интересуват от нас, ние се интересуваме от тях ...

Пакистан
Каракорум, Северен Кашмир – Пакистан ............
Долината Хане, веригата Машербрум, Каракорум
Проучвателна експедиция 2011 г .............................
Втора българска експедиция “Хане 2012“ ..............
Сивата кула ...................................................................

Антарктика
Остров Ливингстън ....................................................
Планината Тангра ........................................................
XXIII Антрактическа експедиция ...........................
 
Справка за българските премиерни изкачвания в планините по света ....
 Върхове ..............................................................
 Катерачни маршрути ......................................
 
Библиография ..............................................................

 

Автор: Сандю Бешев, Дойчин Боянов
Код на продукта:121
Снимка корица: © Дойчин Боянов
Цветни страници: 24
ISBN: 978-619-7300-11-6
Издадена на: 
Размери: 140x210
Брой страници: 272
Корица: Мека
Националност: Българска
Дизайн корица: © Добродана Попова
Главен редактор: Цветелина Лакова
Коректор: Мариана Пиронкова
 
Характеристики
Доставка, Връщане, Гаранция
Отзиви за нас
Характеристики
Автор
Сандю Бешев, Дойчин Боянов
Издател
Вакон
Жанр
Пътешествия & Приключения
Тематика
Алпинизъм
Доставка, Връщане, Гаранция

 1. ПОРЪЧКА
  • Поръчваш каквото и когато си поискаш – работим 24/7
  • Получаваш потвърждение за поръчката по e-mail

 

 1. ПЛАЩАНЕ
  • С наложен платеж при получаване
  • С банкови карти /дебитни и кредитни/ Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard, Maestro - 100% Сигурно плащане през системата Борика. 
  • Чрез Paypal или EPay
  • С Банков превод
  • На изплащане чрез TBI Bank - свържи се с нас за повече детайли

 

 1. ДОСТАВКА
  • Получаваш Безплатна доставка за поръчки над 100лв.
  • 3лв. фиксирана стойност за цялата страна за поръчки под 100лв.
  • Срок на доставка – ЕКСПРЕСНА /обикновено в рамките на 1 работен ден/
  • Всяка доставка потвърждаваме по телефон
  • Доставяме до Посочен адрес или до офис на SPEEDY
  • Опция за преглед и тест на всички обувки и дрехи

 

 1. ВРЪЩАНЕ И ГАРАНЦИЯ
  • 30 дни право на Замяна и Връщане
  • Гаранция от Varrio Sport за всеки продукт
  • 100% оригинални продукти с доказан произход

 

 

 Сигурни плащания с Жvisa

 

Плащанията с банкова карта се гарантират посредством системите за сигурност “Verified by Visa” на Visa Europe и “MasterCard Secure Code” на MasterCard Worldwide, които осигуряват онлайн идентифицирането на картодържателя, извършващ плащането чрез секретна парола и по този начин дават изрично доказателство за покупката.

 

 

Детайлно описание можете да намерите в Общи условия и тук.

При допълнителни въпроси можете да ни пишете в чата тук и чрез Facebook Messenger на страницата ни, на мейл info @varriosport.bg или да ни се обадите на тел. 0700 20 114.

Отзиви за нас

 

 

 

Дамски Туристически Обувки

Омръзна ли ти да си със студени крака?

РАЗГЛЕДАЙ СЕГА

Мъжки Зимни Обувки

За Града или Планината

ПОРЪЧАЙ СЕГА