Гаранционни условия на Garmin - електронни продукти

Varrio Sport е официален, оторизиран дилър на Garmin, упълномощен чрез официалния вносител за България, фирма Геотрейд-Иванов ООД. За всички електронни устройства - мултиспорт, смарт часовници,  GPS навигации, ръчни GPS приемници и сонари, навигации и устройства за обучение и лов с кучета, както и аксесоари Garmin, закупени от Varrio Sport, предлагаме гаранция от 2 години.

 

 

Гаранционни  условия и ограничения:

 

 • Гаранцията е валидна, когато продукта се използва за нормални дейности за отдих и развлечение, извършвани от физически лица за персонална, хоби и спортна дейност

 

 • ВАЖНО! Моля имайте предвид, че ако веднъж сте активирали вашето устройство Garmin и то е установило връзка с GPS сателити, то вече е регистрирано, като употребявано и НЕ може да бъде върнато или да се претендира отказ от покупка. 

 

 • Gаrmin и Varrio Sport имат право да вземат окончателно решение за изпълнение на гаранцията, което може да изиска проверка в сервиз за да се установи дефекта. Продуктът може да бъде върнат и заменен само ако преди това е дадено становище и разрешение за връщане от експерти на Varrio Sport и от сервиза на вносителя на Garmin за България. В противен случай или ако се установи умишлено или случайно увреждане на устройството след употреба то гаранцията може да бъде отказана.

 

 • Ако даден продукт бъде признат за дефектен от Varrio Sport и Геотрейд - Иванов ООД, гаранцията покрива ремонта или подмяна на дефектния продукт и може да не касае аксесоарите в окомплектовката. 

 

 • Тази гаранция не покрива щети, причинени от: неправилна употреба, злоупотреба, невнимание, нормално износване, умишлено увреждане, включително, но не само удари, надрасквания, счупвания, загуба на аксесоари и  повреди причинени от прекомерно излагане на топлина или студ, повреди, причинени от неправилно експлоатиране и съхранение, повреди причинени от нещо различно от дефекти в материалите, електрониката и изработката, както и външни деформации причинени вследствие от употребата на дезинфектанти и агресивни препарати, съдържащи спиртни и алкохолни продукти.

 

 • Продуктите не трябва да бъде модифициран или използван с различни от оригиналните, в комплекта, или закупени от официални представители аксесоари, изрично упоменати за съответния модел устройство Garmin.

 

 • Гаранцията за всяко ремонтирано или резервно оборудване започва да тече, считано от датата на първоначалната покупка.

 

 • Батерията на всяко електронно устройство Garmin е консуматив, който подлежи на замяна, а издръжливостта на батерията зависи от начина на употреба, използваните и активирани функции, местонахождението при употреба.

 

 • Гаранционни претенции на продукти Garmin, закупени от Varrio Sport ще бъдат разглеждани приоритетно, максимално бързо и компетентно с цел осигуряване на безопасно използване на продукта и задоволяване на нуждите на клиента.

 

 • Желателно е да запазите документите за покупка. Чрез Varrio Sport не могат да се обслужат гаранционни претенции на продукти Garmin закупени от друг търговец различен от Varrio Sport – All Seasons Outdoor.

 

 • Не съществуват условия и ситуации, които да надхвърлят срока на посочената тук гаранция.

 

 

ВАЖНО !!!

 • Никога не излагайте вашето Garmin устройство на екстремни температури, различни от упоменатите работни температури, не нанасяйте удари и не използвайте абразивни предмети и материи в допри с устройството. 

 

 • Garmin  продуктите са проектирани съгласно утвърдени стандарти за определена употреба. Всякакви модификации и изменения, различни от посочените от производителя, неправилна употреба и/или поддръжка могат да доведат до сериозни рискове и да направят гаранцията невалидна.

 

 • Електронните устройства на Garmin се влияят от силни магнитни полета и е възможно да покажат грешни данни ако в близост до устройството има силни магнити или силно електрическо поле или заряд.

 

 

При съмнение за гаранционен дефект, спрете незабавно употребата на устройството и потърсете консултант от Varrio Sport чрез обаждане на телефон 0882 000 112, имейл на:  info@varriosport.bg или чрез FB Messenger.

 

 

 

Като оторизиран дилър на Garmin , Varrio Sport ще разгледа и обслужи вашия гаранционен иск и при необходимост ще го придвижи до производителя Garmin или до оторизиран сервиз. 

 

Желаем ви вълнуващи онлайн моменти на www.varriosport.bg и безаварийни outdoor забавления.