Гаранционни условия за надуваем SUP Борд Aqua Marina

Гаранционни условия за надуваем SUP Борд Aqua Marina

 

 

 

 

Varrio Sport дава удължена гаранция от 2 години на вашия надуваем СЪП борд  за фабрични дефекти в материала и изработката, считано от датата на закупуване.  

 

 

 

 

Гаранционни  условия и ограничения:

 

  • Гаранцията е валидна, когато продукта се използва за нормални дейности за отдих и развлечение. Гаранцията не покрива продукти, използвани под наем или за училищни дейности.

 

  • Aqua Marina и Varrio Sport имат право да вземат окончателно решение за изпълнение на гаранцията, което може да изиска проверка и/или снимки на оборудването, които показват дефекта. Ако е необходима, тази информацията трябва да бъде изпратена до Varrio Sport и чрез тях до вносителя и производителя Aqua Marina. Продуктът може да бъде върнат само ако преди това е даденo становище и разрешение за връщане от експерти на Varrio Sport и от дистрибутора на AM. В противен случай или ако се установи умишлено или случайно увреждане на борда след употреба то гаранцията може да бъде отказана.

 

  • Ако даден продукт бъде признат за дефектен от Varrio Sport и дистрибутора на AM, гаранцията покрива ремонта или подмяната само на дефектния продукт и не касае аксесоарите в окомплектовката. Varrio Sport и AM не могат да поемат отговорност за каквито и да било разходи, загуби или щети, възникнали в резултат на загубване на части и аксесоари или вследствие от неправилна употреба на продукта и неговите аксесоари.

 

  • Тази гаранция не покрива щети, причинени от неправилна употреба, злоупотреба, невнимание, нормално износване, умишлено увреждане, включително, но не само пробиви и скъсвания, повреди причинени от прекомерно излагане на топлина; повреди, причинени от неправилно експлоатиране и съхранение; щети, причинени от употребата на борда при условия на вълни или съприкосновение с брега или скали; счупване на борда, причинено от затъване или сблъсък при сърф по вълни, повреди причинени от нещо различно от дефекти в материалите и изработката, както и външни деформации причинени вследствие от употребата на дезинфектанти и агресивни препарати, съдържащи спиртни и алкохолни продукти.

 

  • Този продукт не трябва да бъде модифициран и/или оборудван с двигател, с изключение на специално проектирания за целта двигател - AM BlueDrive power fin. Гаранцията става невалидна, в случай на неоторизиран ремонт или модификация на която и да е част от борда и оборудването, както и при неправилна употреба и поддръжка.

 

  • Този продукт не трябва да се използва с повече от препоръчаната от производителите максимална товароносимост.

 

  • 4. Гаранцията за всяко ремонтирано или резервно оборудване започва да тече, считано от датата на първоначалната покупка.

 

  • Гаранционни претенции на продукти AM, закупени от Varrio Sport ще бъдат разгледани максимално бързо и компетентно с цел осигуряване на безопасно използване на продукта и задоволяване на нуждите на клиента.

 

  • Желателно е да запазите документите за покупка от Varrio Sport. Не могат да се обслужат гаранционни претенции на продукти закупени от друг търговец различен от Varrio Sport – All Seasons Outdoor.

 

  • Не съществуват условия и ситуации, които да надхвърлят срока на посочената тук гаранция.

 

 

ВАЖНО – Никога не плавайте с вашия надуваем СЪП борд без спасителна жилетка за всички пътници и лиш за водача. Не оставяйте без надзор и предпазни средства вашите деца при плаване и управление на СЪП борд. Varrio Sport и AM не могат да носят вина и да са отговорни за инциденти по време на плаване.  

 

 

ВАЖНО – Този продукт е проектиран съгласно утвърдени стандарти за определена употреба. Всякакви модификации и изменения, различни от посочените от производителя, неправилна употреба и/или поддръжка могат да доведат до сериозни рискове за потребителя и да направят гаранцията невалидна.

 

 

При съмнение за гаранционен дефект, спрете незабавно употребата СЪП борда и  потърсете консултант от Varrio Sport чрез обаждане на телефон 0700 20 114, имейл на:  info@varriosport.bg или чрез FB Messenger.

 

Като оторизиран дилър на Aqua Marina , Varrio Sport ще разгледа и обслужи вашия гаранционен иск и при необходимост ще го придвижи до производителя Aqua Marina или до оторизиран сервиз. 

 

Желаем ви вълнуващи онлайн моменти на www.varriosport.bg и безаварийни водни забавления.