Проект BG16RFOP002-2.073-1103

 

Кепитал Спорт ЕООД осъществява проект BG16RFOP002-2.073-1103 по Процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Проектът се изпълнява в гр. София, където се намират седалището и адрес на управление на фирмата и е с обща продължителност от 3 месеца (26.06-26.09.2020г.). Общата стойност на проекта е в размер на 10000лв., от които 8500лв. европейско и 1500лв. национално съфинансиране.

 

Основната цел на проекта е осигуряването на оперативен капитал за компанията, който ще спомогне за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат на успешното му осъществяване ще бъде постигнат положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, запазване на работните процеси, гарантиране на нормално протичане на оперативните дейности и устойчив растеж на бизнеса.