Политика за Поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита

на личните данни

 

 

 

 

 

Бързи връзки:                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Политика за поверителност на Varrio Sport - цялото съдържание:                      

 

 

 

 

 

Varrio Sport – All Seasons Outdoor е гарант за Вашата сигурност:

 

 

 • Поверителността е въпрос на доверие. Ние уважаваме вашата лична и неприкосновена информация. Ето защо защитата и законосъобразното събиране, обработка и използване на Вашите лични данни са важни въпроси за Varrio Sport. За да се чувствате сигурни, когато посещавате нашата платформа, ние стриктно спазваме законовите разпоредби при обработката на личните Ви данни.

 

 • Напълно безопасен трансфер на данни - Вашите лични данни се обработват сигурно чрез най-висока степен на криптиране /кодиране/ на информацията, чрез използване на Secure SSL сертификат.  Също така ние осигуряваме нашата платформа и с други системи чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, промяна или разпространение на Вашите данни от неоторизирани лица.

 

 • Във Varrio Sport всички процеси са изградени с цел максимална сигурност на личните и платежни данни на нашите клиенти и са изградени от най-добрите професионалисти.

 

 • Всички процеси и обработка на данни са в пълна съвместимост с европейския регламент  GDPR, с проекто регламента на ЕС e-Privacy Directive,  с европейска директива PSD2  и със законодателството на Република България.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование: „Варио Спорт“ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 1753549256

Седалище и адрес на управление: гp.Coфия, yл. “Πpoф. Xpиcтo Дaнoв” 11, вx.E, oфиc 6

Адрес за кореспонденция: гp.Coфия, yл. “Πpoф. Xpиcтo Дaнoв” 11, вx.E, oфиc 6

Телефон: 0882 000 112

E-mail: info[at]varriosport.bg

Уебсайт: www.varriosport.bg

 

 

 

 

 

 1. Информация относно компетентния надзорен орган защита на личните данни:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни /КЗЛД/

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

„Варио Спорт“ ЕООД (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.

 

 

 

 

 

 1. Да изясним какво означава "лични данни":

Личните данни са информация за фактически или лични обстоятелства на конкретно или подлежащо на идентификация физическо лице. Например това може да включва името, телефонния Ви номер, адреса/за доставка/, както и данни необходими за осъществяването на поръчка / покупка и в последствие за регистрация и създаване на клиентски профил.

Статистическите данни, които събираме, когато посещавате нашата онлайн платформа не могат да бъдат пряко свързани с Вас или Вашите лични данни. Те са псевдонимизирани. Пример за подобни данни са статистики кои страници на нашата платформа са особено популярни или колко потребители посещават определени страници в Varrio Sport.

 

 

 

 

  4. Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни 

 Чл.1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електронния магазин www.varriosport.bg и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент/ползвател;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна;

 

 

 

 

  5. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

 Чл.2. (1)Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • създаване на профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;
 • сключване и изпълнение на договор от разстояние;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга.
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание;

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

 

 

 

  6. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето дружество

 

Чл.3. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил.
  Заключение от оценката на въздействие: Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

 

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

 

 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) или кратко съобщение смс – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията. За изпращане на бюлетина ние използваме така наречената процедура за двойно съгласие (Double Opt-In), което означава, че ще ви изпратим бюлетин по електронна поща, само ако изрично сте потвърдили, че трябва да активираме бюлетина. След това ще Ви изпратим уведомително писмо, с което Ви молим да потвърдите, че желаете да получавате нашия бюлетин. Ако повече не желаете да получавате бюлетини от нас по-късно, можете да го направите по всяко време, във всеки бюлетин ще намерите и връзка за прекратяване на абонамента.

 

 • Изпращане на кратки препоръки за продукти - като клиент на Varrio Sport ще получите редовни кратки препоръки за продукти от нас по електронна поща, смс или "пуш" нотификации. Тези препоръки се предоставят от нас, независимо дали сте се абонирали за бюлетин. По този начин искаме да Ви предоставим информация за продукти, които може да ви заинтересуват въз основа на скорошните Ви покупки от нас. Ние спазваме стриктно законовите изисквания и ако информацията не е полезна и желана за Вас, можете винаги да се откажете като следвате опцията за това във всеки един изпратен имейл с кратка препоръка.

 

 • Упражняване право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

(2) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Ваши индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както и 3) за изпращане на информационен бюлетин, имейли със специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности.
  • Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
 • Данни за извършване на доставка(имена, телефон, адрес и др.)
  • Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.
  • Основание за обработка на личните Ви данни - С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за име, фамилия, телефонен номер, рождена дата.
  • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
  • Основания за обработка на данните: Вие сте предоставили изрично съгласие за обработване на личните си данни за една или повече конкретни цели - 6, ал. 1, б. (a) на GDPR в момента на регистрация в онлайн магазина. Предоставянето на тези данни, не е задължително за регистрация в онлайн магазина.
 • Данни от профилите Ви в социални мрежи (публично-достъпната информация от профилите Ви в Google+, Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest). Платформата Varrio Sport използва социални приставки от Facebook, Google i Pinterest. За целта използваме бутона “Like" и "Share" на Facebook и бутона "Google +1" и бутона "Pin it" на Pinterest. Това са интегрирани софтуери решения на американските компании: 

             - Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Пало Алто, CA 94304, САЩ), https://www.facebook.com/about/privacy;

             - Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ), https://policies.google.com/privacy;

             - Pinterest (808 Brannan St. San Francisco, CA 94103, САЩ), https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy;  

 • Когато посетите страница, която съдържа такaва приставка, браузърът Ви ще се свърже с Facebook, Google или Pinterest. Ако имате профил във Facebook, Pinterest или Google, можете да го използвате за да споделяте информация с приятелите си.
 • Нашата платформа няма влияние върху съдържанието на приставките и предаването на информация. На своите уебсайтове /линкове по-горе/ Facebook, Google и Pinterest предоставят подробна информация за обхвата, характера, целта и обработката на вашите данни. 
  • Цел, за която се събират данните: Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него и за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин чрез профил в социална мрежа, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

 • Данни от т.нар. технологии за повторно насочване /Ре-таргетинг и Ре-маркетинг/ - тези технологии дават възможност на потребителите в интернет, които вече се интересуват от нашата платформа и нашите продукти, да получават информация само за продукти обект на техния интерес. Ние знаем, че показването на персонализирани препоръки, основано на интереси е пълноценно и ефективно за интернет потребителите, сравнено с  такова, което няма персонално съдържание. Вмъкването на тези рекламни препоръки се основава на технология на "бисквитките" и на анализа на предишното поведение на ползване. 
  • Цел, за която се събират данните: Осъществяване на повторна връзка с потребителя и изпращане на рекламно информационни препоръки към него и за целите на по-ефективно взаимодействие на потребителите с онлайн платформата.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и информирано съгласие за  използване на "бисквитки", между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

 • Данни от взаимодействието Ви с интернет страницата на Администратора – времеви маркер, разглеждани страници, категории, поведение на мишката при закупуване и добавяне в количка, избран продукт, коментари.
  • Цел, за която се събират данните: За целите на обработка, мониторинг (профилиране) и взаимодействие на потребителите с онлайн платформата на  Администратора и подобряване на процесите и клиентското преживяване.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин чрез профил в социална мрежа, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

 • Данни за извършване на аналитични цени чрез Google Анализ -  Google Анализ е услуга на Google Inc (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ ("Google")) и като метод за агрегиране на данни използва "бисквитки". Държим да отбележим, че нашата платформа анонимизира данните за Google Анализ с цел да се гарантира анонимното събиране на IP адреси (т.нар. IP маскиране).

   Повече информация за Google Анализ и поверителността можете да намерите на адрес http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=bg.

   

   

 

(3)Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни,  данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Чл.4. (1) Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас, като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, лични данни за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка: За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме единствено трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице. Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

(2) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

(3) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Чл.5. Администраторът може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите на предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез използването на нашата платформа. Вие можете по всяко време да контролирате и/или изтривате „бисквитките“ чрез настройките на използвания от Вас браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.

"Бисквитките" са малки текстови файлове, които се съхраняват в браузъра или в паметта на Вашия компютър и/или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. те събират т.нар. псевдонимна  информация, която се идентифицира с номер на бисквитката и Не съдържа конкретни Ваши лични данни, например кои страници са най-посещавани, кое се харесва от ползвателите. 

 

Приемането на "бисквитки" не е задължително изискване за посещението на www.varriosport.bg. Въпреки това, обръщаме внимание, че нашият уеб сайт и услуги имат ограничени функционални възможности, ако не ни позволите да поставяме "бисквитки". Те правят платформата още по-лесна и ефективна за Вас самите. 

Нашата уеб платформа използва "бисквитки" на няколко места. Те служат да направят платформата ни по-лесна за ползване и по-ефективна. Бисквитките НЕ съдържат никаква лична информация. Повече за използването на "бисквитики" може да научите от тук.

"Бисквитките" не съдържат вируси и не вредят на Вашия компютър, напротив те му помагат да зарежда по-бързо и ефективно уеб страниците без да товари излишно паметта и процесора. 

 

 

 

 

 

  7. Срок на съхранение на личните ви данни

 

Чл.6. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Администраторът обработва Вашите лични данни, които сте предоставили при извършване на поръчка без регистрация в електронния магазин, до приключване на поръчката, освен ако сте дали своето изрично съгласие при извършване на поръчката данните Ви да се обработват за целите на подобряване на услугата, предоставяне на препоръчано съдържание за Вас, индивидуални условия, промоции, както и за статистически цели.

(3) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.

(4) Администраторът Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

(5) Администраторът съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на Вашия профил в електронния магазин или до приключване на поръчката.

Чл.7. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

 

 

 

 

  8. Предаване на Вашите лични данни за обработване

 

Чл.8. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

 

 

 

  9. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 Чл.9. (1) Ако не желаете предоставените от Вас лични данни да се обработват за маркетингови цели и получаване на бюлетин, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка, като попълните формата за оттегляне на съгласие в Приложение № 1 или чрез искане в свободен текст, и ни го изпратите по имейл.

(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте посочили за получаване на бюлетини и рекламни съобщения, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като получател на бюлетини и субект на личните данни, за които е заявено оттегляне на съгласието.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което Администраторът е извършвал до този момент.

 

 

Право на достъп

 Чл.10. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като изпратите искане в свободен текст по имейл.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като субект на личните данни, до които е заявен достъп.

(4) След извършване на верификацията, съгласно ал. 3, Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(5) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

 Чл.11. (1) Вие можете по всяко време да коригирате или да попълните неточните или непълни лични данни, свързани с Вас, през опцията „Редакция на профила“.

(2) Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Администратора по имейл, като използвате формата в Приложение № 4 или чрез искане в свободен текст.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

 Чл.12. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл - info[at]varriosport.bg - искане за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва, като попълните формата в Приложение № 2 или чрез искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за изтриване.

(4) След като удостоверим идентичност на лицето, отправило искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще изтрием всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.

(5) Ако има направена от Вас поръчка, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

 

Право на ограничаване

 Чл. 13. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, като ни изпратите искане в свободен текст по имейл, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за ограничаване на обработването.

(3) След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да премахне публикациите, които сте направили в онлайн магазина, ако има такива.

 

Право на преносимост

 Чл. 14. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

 • да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражните правото на преносимост като ни изпратите по имейл попълнена формата съгласно Приложение № 3 или искане в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за преносимост.

(3) След извършване на верификацията съгласно ал. 2, Дружеството ще изпрати на посочения от Вас имейл данните, които обработва за Вас, във формат XML.

 

Право на получаване на информация

 Чл. 15. Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

 

Право на възражение

 Чл. 16. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

 

 

 

  10. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

 Чл. 17. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

 

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

 Чл. 18. (1) За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

 

 • Транспортни / куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане и доставка на закупени стоки, изпращане на кореспонденции и комуникации;
 • Банки, финансови институции и посредници, обслужващи плащанията, извършени от и към Вас; 
 • Лица, които по възлагане поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни; 
 • Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор с нас; 
 • Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери, включително маркетингови и рекламни агенции, консултанти, адвокати, счетоводители и др.;
 • Застрахователни компании;
 • Доставчици на ИТ услуги;
 • Доставчици на аналитични и пазарни изследвания;
 • Органи, институции и лица, на които по силата на действащото законодателство сме длъжни да предоставяме лични данни;

 

(2) Обработващите лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

 

(3) С цел профилиране, проследяване и изпращане на персонализирани съобщения и информативни предложения ние използваме Retargeting.biz (със седалище в 178 Vasile Lascar Street, 2nd floor, District 2, Букурещ, Румъния, ДДС номер: RO34270947, Идентификационен номер: J40 / 3525 / 23.03.2015 г., email: info@retargeting.biz, телефон: + 40-727-383-165), софтуер за автоматизация на маркетинга, посветен на електронната търговия.

 • Тези дейности нямат правен ефект или подобен значителен ефект върху ползвателите. Единственият резултат в последствие от използването на това профилиране е ползвателят да получи отстъпки и персонализирани маркетингови, информационни предложения. Ползвателят може да се откаже от това профилиране или от получаването на търговска информация, без да има какъвто и да е ефект за него, освен това да не получава информация за отстъпки или персонализирани маркетингови предложения.

 

 • За целите на анализ, обработка, мониторинг (профилиране) и взаимодействие на потребителите в уебсайта Retargeting.biz автоматично събира и съхранява следните лични данни: имейл адрес на клиента, телефонен номер, име, пол, адрес, родния град, дата на браузър, устройство, ОС, "бисквитка", локация поради IP, времеви маркер, разглеждани страници, категории, цени, марка, продукт, клик върху изображение, поведение на мишката около процеса на добавяне в количка и цена на продукт/услуга, преместване на курсора нагоре и надолу, добавяне в количката, премахнете от количката, избор на вариант на продукт /размер, цвят, вид, брой, тегло, вариация на продукта/, добавете към списъка с желания, коментари, харесвания със Facebook и посещение на страницата за допълнителна помощ.

 

 • Групите лица, към които са насочени тези действия са посетители, регистрирани потребители и клиенти на този уебсайт, според случая и според избраната услуга. Данните за посетителите ще бъдат съхранявани в продължение на 2 месеца, регистрираните потребители и клиентите ще бъдат съхранявани за 3 години.

 

 • При предоставянето на услугата Retargeting.biz използва доставчици на услуги от трети страни (подизпълнители), намиращи се в ЕИЗ /Европейска икономическа зона/ и САЩ (само за съобщения чрез push). Предаването на лични данни се основава на споразумение за защитата на личните данни между ЕС и САЩ; данните се запазват / съхраняват само по време на договора между двете страни.

 

 • Ние използваме "бисквитка" от типа First Party Cookies за целите на Retargeting.biz. Тази "бисквитка"  се използва само във връзка с този уебсайт и процесите описани по-горе. Следователно връзката между вътрешното проследяване  на поведението на потребителите на този уебсайт и проследяването на други уебсайтове не е технически възможно чрез тази "бисквитка" и информацията не се преотстъпва.

 

 • Можете да прекратите абонамента си или да се откажете от Retargeting.biz по всяко време, като за за целта моля изпратете имейл на info [at] varriosport.bg.

 

Чл.19. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни.

Чл.20. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

Чл. 21. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 22. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администратор

ът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

 

 

 

 

 


 11. Приложения за изтегляне 

 

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4

 

 

                                           Varrio Sport - All Seasons Outdoor.     Всички права запазени.                                         

 

Нагоре

Към магазин

Към Блог